ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΗΡΩΔΗ ΚΥΒΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
BROMADIOLONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6 ΚΥΒΟΙ 22gr.-24gr. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER 56 ΤΜΧ/Χ/Β

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

BLISTER
ΚΩΔΙΚΟΣ : 10213

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Το ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κύβο εφαρμόζεται σε μέρη όπου συχνάζουν ποντικοί και αρουραίοι. Τοποθετείται σε 2-5 μέτρα για τους ποντικούς σε κατοικημένους χώρους και 5-10 μέτρα για αρουραίους σε αγρούς και σκουπιδότοπους. Τα μέρη αυτά θα πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά και σε κατοικίδια ζώα καθώς επίσης να μην έρχεται το δόλωμα σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως των κύβων εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής. Για μικρές προσβολές μία δόλωση είναι συνήθως επαρκής.

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΗΡΩΔΗ ΚΥΒΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
BROMADIOLONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΔΟΣ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

ΚΥΒΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : 10220

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Το ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κύβο εφαρμόζεται σε μέρη όπου συχνάζουν ποντικοί και αρουραίοι. Τοποθετείται σε 2-5 μέτρα για τους ποντικούς σε κατοικημένους χώρους και 5-10 μέτρα για αρουραίους σε αγρούς και σκουπιδότοπους. Τα μέρη αυτά θα πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά και σε κατοικίδια ζώα καθώς επίσης να μην έρχεται το δόλωμα σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως των κύβων εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής. Για μικρές προσβολές μία δόλωση είναι συνήθως επαρκής.

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΚΗΡΩΔΗ ΚΥΒΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
BROMADIOLONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΔΟΣ ΤΩΝ 15 ΚΙΛΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

ΚΥΒΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : 10222

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Το ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κύβο εφαρμόζεται σε μέρη όπου συχνάζουν ποντικοί και αρουραίοι. Τοποθετείται σε 2-5 μέτρα για τους ποντικούς σε κατοικημένους χώρους και 5-10 μέτρα για αρουραίους σε αγρούς και σκουπιδότοπους. Τα μέρη αυτά θα πρέπει να μην είναι προσιτά σε ανθρώπους και ιδιαίτερα σε παιδιά και σε κατοικίδια ζώα καθώς επίσης να μην έρχεται το δόλωμα σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Ο αριθμός των θέσεων δολώσεως των κύβων εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής. Για μικρές προσβολές μία δόλωση είναι συνήθως επαρκής.

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΗΡΩΔΕΣ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ PELLETS

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
CHLOROFASINONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100 gr. σε χ/β 60 τμχ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

RATONICKS ΚΗΡΩΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : 10200

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Τα κηρώδη δολώματα του Ratonicks εφαρμόζονται σε σκοτεινά μέρη, σκοτεινές γωνίες κτισμάτων, τρύπες πατωμάτων ή κουφωμάτων,στους αγρούς, σε φράκτες, σκουπιδότοπους κ.λ.π. Tα δολώματα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 2-3 μέτρα για κατοικημένους χώρους, και 5-10 μέτρα για τους αγρούς και σκουπιδότοπους, σε προστατευμένες θέσεις δολώσεως όπως αβαθή δοχεία,σωλήνες, ανάστροφα κεραμίδια κ.λ.π.

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΗΡΩΔΕΣ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ PELLETS

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
CHLOROFASINONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΔΟΣ ΤΩΝ 500gr. σε χ/β των 40 τμχ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

RATONICKS ΚΗΡΩΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : 10205

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Τα κηρώδη δολώματα του Ratonicks εφαρμόζονται σε σκοτεινά μέρη, σκοτεινές γωνίες κτισμάτων, τρύπες πατωμάτων ή κουφωμάτων,στους αγρούς, σε φράκτες, σκουπιδότοπους κ.λ.π. τα δολώματα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 2-3 μέτρα για κατοικιμένους χώρους, και 5-10 μέτρα για τους αγρούς και σκουπιδότοπους, σε προστατευμένες θέσεις δολώσεως όπως αβαθή δοχεία,σωλήνες, ανάστροφα κεραμίδια κ.λ.π.

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΗΡΩΔΕΣ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ PELLETS

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
CHLOROFASINONE 0,005%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μεγάλος κάδος των 3 κιλών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φυλάξτε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Μη πιάνετε το δόλωμα με τα χέρια, φοράτε γάντια. Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη πίνετε κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δολωμάτων. Καταστρέψτε τα κενά κουτιά συσκευασίας με κάψιμο, η χρήση τους για άλλο σκοπό είναι επικίνδυνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Προκαλέστε αμέσως εμετό ενεργώντας με μηχανικό τρόπο στον φάρυγγα του πάσχοντος. Αντίδοτο βιταμίνη Κ1 (Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο). Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 - 7793777
 

RATONICKS ΚΗΡΩΔΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ : 10210

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Τα κηρώδη δολώματα του Ratonicks εφαρμόζονται σε σκοτεινά μέρη, σκοτεινές γωνίες κτισμάτων, τρύπες πατωμάτων ή κουφωμάτων,στους αγρούς, σε φράκτες, σκουπιδότοπους κ.λ.π. τα δολώματα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 2-3 μέτρα για κατοικιμένους χώρους, και 5-10 μέτρα για τους αγρούς και σκουπιδότοπους, σε προστατευμένες θέσεις δολώσεως όπως αβαθή δοχεία,σωλήνες, ανάστροφα κεραμίδια κ.λ.π.

 Web Design & Web Development by ATnet Communications S.A.